Mekaniikka-, ohjaustekniikka- ja laitesuunnittelu

Laadukkaiden koneiden ja laitteiden valmistuksen edellytys on ammattitaitoinen suunnittelu. Jahotecilla on suunnittelusta monipuolista kokemusta ja laaja-alaista osaamista. Osana tuotekehitystä valmistamme asiakkaalle protosarjat tai -tyypit.

Tarjoamme asiakkaillemme mekaniikka- ja ohjaustekniikkasuunnittelua. Suunnittelun kohteena voi olla yksittäinen laite, apuväline tai tuotantolinja. Teemme aktiivista yhteistyötä asiakkaan kanssa, jolloin selvitämme ongelmatilanteet ja suunnittelemme tilanteeseen sopivan ratkaisun. Suunnittelussa käytämme mm. Taguchi-menetelmää lähtöarvomäärittelyyn ja SolidWorks Simulation Professional -3D suunnitteluohjelmaa ratkaisun optimointiin. 3D-ohjelmiston avulla saamme jo suunnitteluvaiheessa parannettua asiakkaan tuotteen tai tuotantolaitteen kestävyyttä ja valmistettavuutta, jolloin myös kustannustehokkuus ja kilpailukyky paranevat. Hyödynnämme ohjelmaa myös asiakkaiden tuotteiden tai tuotantolaitteiden analysointiin.

Kertokaa meille suunnittelutarpeistanne!

Laitesuunnittelun lisäksi työnkuvaamme kuuluu myös asiakkaiden tuotteiden suunnittelu ja mallinnus aina tarvekartoituksesta ideointiin ja valmiiksi tuotteiksi asti. Mallinnetusta tuotteesta valmistetaan protokappale, jota testataan ja kehitellään asiakkaan toiveiden mukaisesti. Asiakkaan niin halutessa voimme myös hoitaa tuotteen sarjavalmistuksen.