Biokaasulaitos

Biotarinassa on tiivistetysti laajennuksestamme kiertotaloustoimijaksi. Biokaasulaitosten rakentamisen, operoinnin ja tukitoimien lisäksi tarjoamme laadukkaita modulaarisia tuotteita ja ratkaisuja hygienisointiin, hajujen poistoon sekä kaasun jalostamiseen ja liikennepolttoaineen jakeluun.

Limingassa sijaitseva biokaasulaitos Biokki aloitti toimintansa vuonna 2014. Biolaitoksellamme tuotetaan orgaanisista raaka-aineista mädätysprosessissa lannoitevalmisteita ja biometaania, josta tuotetaan sähköä, lämpöä ja liikennepolttoainetta.

Olemme kasvavan bioenergia-alan edelläkävijä. Biokki on teknisen osaamisemme taidonnäyte. Kun tieto ja taito löytyy saman yrityksen sisältä, syntyy erinomainen testausalusta tuotekehitykselle ja testaustoiminnalle. Olemme onnistuneet ratkaisemaan ongelmia ja luomaan toimintavarmoja ratkaisuja prosessin eri vaiheisiin, jotka voivat vastaavissa laitoksissa tuottaa jatkuvia haasteita.

Käsittelemme biokaasulaitoksessa mm.

-umpi-, sakokaivo- ja puhdistamolietteitä
-liete- ja kuivalantaa
-kasviperäisiä jätteitä
-eläinperäisiä sivutuotteita
-peltobiomassaa.

Jätteen käsittelyn lisäksi tarjoamme erilaisia kuljetuspalveluita sekä sako- ja umpikaivojen tyhjennystä. Tee ekoteko ja toimita jätteesi hyötykäyttöön - soita meille!

Kaivontyhjennyksen tilaat helposti soittamalla +358 400 605 750

Liity vakioasiakkaidemme joukkoon - pyydä tarjous.

Monitieteistä t&k-toimintaa

Teemme tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa biokaasulaitoksen eri osa-alueilla, esimerkiksi mädätysprosessin optimointi erilaisille syötteille, ajoneuvokaasun jalostaminen sekä ravinnetuotteiden valmistus. Olemme aktiivisena toimijana mm. eurooppalaisessa yhteishankkeessa, jossa on mukana yliopistoja, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. Lisäksi teemme yhteistyötä koti- ja ulkomaisten tutkimuslaitosten kanssa.